IRニュース

2023年12月01日
「自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ」を掲載しました。
2023年11月08日
「四半期報告書-第70期第3四半期」を掲載しました。
2023年11月07日
「2023年12月期 第3四半期決算短信」を掲載しました。
2023年11月02日
「自己株式の取得状況に関するお知らせ」を掲載しました。
2023年10月03日
「自己株式の取得状況に関するお知らせ」を掲載しました。
2023年09月04日
「自己株式の取得状況に関するお知らせ」を掲載しました。
2023年08月29日
「2023年12月期第2四半期 決算説明会動画配信」を掲載しました。
2023年08月21日
「第70期中間報告書(2023年12月期)」を掲載しました。
2023年08月10日
「四半期報告書-第70期第2四半期」を掲載しました。
2023年08月10日
「2023年12月期 第2四半期決算短信」を掲載しました。